מיקוד בלמידה חזרה לכל התכניות >

כדי ליצור תנופה משמעותית של ההוראה והלמידה בחטיבת הביניים כלפי מעלה, המורים יהיו זקוקים לתכנים ולמשימות מאתגרות בדרגת קושי מתגברת. בלימודי המתמטיקה נדרשות משימות יישומיות ברמת חשיבה גבוהה המעוררים לשימוש במודלים מתמטיים בהקשרי מציאות שונים. בלימודי המדעים על גווניהם, יהיה צורך בחומרים הנשענים על בסיס מתמטי מוצק ועל מיומנות מתמטית משוכללת.