הרחבת קורס בקינמטיקה שבו מיישמים מידול מתמטי מתקדם ל-100 כיתות מצוינות נוספות

הצלחת התכנית תימדד על ידי מבחן דיאגנוסטי שפותח במט"ח, ותוכתר בהצלחה אם לפחות 80% מהתלמידים המשתתפים יעמדו בהצלחה ברמות המיומנות 6-5 של מבחן פיז"ה במתמטיקה