מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן למדע הוא מכון מחקר העוסק בתחומי מדעי הטבע והמתמטיקה. "המחלקה להוראת המדעים" במכון ויצמן למדע עוסקת בחקר ההוראה ובפיתוח תוכניות לימודים, ונוטלת חלק מרכזי בפיתוח מקצועי של מורי מדע ומתמטיקה בארץ. המחלקה מפעילה 3 מרכזי מורים ארציים – המרכז הארצי למורי הכימיה, המרכז הארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים והמרכז הארצי למורי הפיזיקה אשר ממלא תפקיד מרכזי בהכשרתם המקצועית של המורים לפיזיקה בארץ.