המכון לחינוך דמוקרטי

המכון לחינוך דמוקרטי פועל, מאז הקמתו בשנת 1987, לשינוי חברתי על ידי קידום תרבות דמוקרטית, המבוססת על מגילת זכויות האדם.
המכון מוכר כמרכז הכשרה והשתלמות של היחידה לחינוך לדמוקרטיה במשרד החינוך.
התרבות הדמוקרטית רואה באחריות הקהילה להביא את ייחודיותו של כל אדם (חוזקות, צמיחה ודעה) לידי ביטוי, מקדמת שותפות בין בני אדם, מטפחת יחסי גומלין בין היחיד לקהילה ולסביבה, ובדרך זו שואפת ליצירת חברה שוויונית, הוגנת, צומחת ובת קיימא.
המכון מעודד אופטימיות, חשיבה ביקורתית ואקטיביזם של היחיד והקהילה, ורואה בחינוך ובתהליכים חברתיים כלי מרכזי לקידומה של תרבות זו.