היערכות לתכנון מסלול להכשרת מורים לפיזיקה ולמתמטיקה

תכנית חותם מעוניינת לבחון אפשרות להקמת מסלול מיוחד לגיוס, השמה וליווי של מורים למתמטיקה ולפיזיקה, כדי לתת מענה למחסור הגובר במורים למקצועות אלה. כצעד ראשון בתכנון מסלול מיוחד זה, קיימו קבוצות מיקוד בקרב סטודנטים ובוגרי אוניברסיטה במקצועות הללו.