התאמת שיטת הוראה ממוקדת למידה ומבוססת נתונים

התאמתה של שיטת הוראה ממוקדת למידה ומבוססת נתונים למאפיינים היחודיים של הוראה ולמידה של מתמטיקה ומדעים בתיכון, וניסוי שלה בארבעים קהילות מורים בית ספריות