תכנית לקידום הוראה איכותית ברעננה

תכנית עירונית ברעננה לקידום הוראה איכותית לשם הפחתת הנשירה ל-15% ממגמות חמש היחידות במתמטיקה ובמדעים ולהגדיל את שיעור הבוגרים בעלי תעודת בגרות מדעית ל-30%.