הכשרת מדריכים מחוזיים לשמש כמלווים פדגוגיים במחוז מרכז

תכנית להכשרת מדריכים מחוזיים לשמש כמלווים פדגוגיים במחוז מרכז, במטרה להוסיף עוד 800 בוגרי 5 יחידות לימוד במתמטיקה מדי שנה בבתי הספר במחוז