הכשרה וליווי של רכזי מתמטיקה להוראה איכותית ברשת אורט

תכנית להכשרה ולליווי של רכזי מקצוע בית ספריים במתמטיקה להובלת 20 בתי ספר תיכוניים לעליה של 30% בשיעור התלמידים המסיימים את לימודי המתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.