פיתוח תכנית חונכות לתלמידי פיזיקה במכללת אורנים

פיתוח של תכנית חונכות לתלמידי פיזיקה בתיכון וניסוי של התכנית בהיקף של 450 חונכים