ליווי פדגוגי (instructional coaching) למורים למתמטיקה ולמדעים בבתי ספר תיכוניים

תכנית חדשה תכשיר את רכזי מקצועות המתמטיקה והמדעים בבית הספר לשמש כמלווים פדגוגיים של המורים בבית ספרם, כדי לסייע להם להגדיל את מספר התלמידים הבוחרים, מתמידים ומצליחים בלימודי 5 יחידות לימוד