מסלול הכשרה מיוחד למורים חדשים למתמטיקה ומדעים

גיוס, הכשרה וליווי של מאה וחמישים מורים חדשים למתמטיקה ומדעים בבתי ספר על יסודיים, אשר ישתתפו במסלול חדש למתמטיקה ומדעים בתכנית 'חותם'