גיבוש המלצות אודות הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים

תהליך לימוד וניתוח וגיבוש המלצות 'green) paper') אודות התפקידים של 'מורי רב-אמן' (master teachers) בהובלת ההוראה והלמידה בבתי הספר ובהכשרה והתפתחות מקצועית של מורים