כנס: כיצד מדינות שונות מקדמות מצוינות במתמטיקה בחטיבת הביניים?

הכנס יסקור את הניסיון שנצבר בעולם בקידום מצוינות בחינוך מתמטי בחטיבות ביניים