תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בבת ים

תכנית עירונית בבת-ים להטמעת הוראה איכותית בבתי ספר על-יסודיים במטרה להגדיל ל-24% את שיעור התלמידים המסיימים בהצלחה חמש יחידות לימוד לבגרות במתמטיקה