קידום מצוינות בבני עקיבא

הטמעה שיטתית של משימות מתמטיקה שימושית ב-50 הקבצות א' והקבצות א' המשודרגות בחטיבות ביניים