פיתוח כלי להערכת ההוראה של משימות מתמטיקה שימושית ברמה גבוהה

הכלי ייושם על ידי 200 מורי חטיבות ביניים בהקבצת הלימוד הגבוהה