הכשרת מלווים פדגוגיים הילמדו להיעזר בוידיאו

הכשרת 40 מלווים פדגוגיים שילמדו להשתמש בווידיאו בכיתות ככלי לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד. התכנים ושיטות העבודה ישולבו בעבודתן של קהילות מקצועיות בהנחיית מורי רב-אמן. יושם דגש מיוחד על ניתוח סרטי הוידיאו בתיאום עם ראיות דיאגנוסטיו