מאגר מקוון של טעויות אופייניות בלמידת המתמטיקה בחטיבת ביניים

פיתוח אינדקס של שגיאות אופייניות ומיסקונספציות של תלמידים בשיעורי מתמטיקה בחטיבת הביניים, ועבור בדיקת השימוש באינדקס במסגרות של התפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה.