המועצה המייעצת /
2016

בתום חמש שנים להקמתה של קרן טראמפ, התכנסה המועצה המייעצת של הקרן כדי לקיים בחינה מקיפה של הפעילות עד כה ולהמליץ על כיוונים להמשך העשייה המשותפת.

הדיונים התקיימו ב-2 וב-3 בנובמבר 2016.