מה אנחנו עושים

פרס טראמפ להוראה איכותית

החל משנת 2012 מעניקה קרן טראמפ את פרס קרן טראמפ להוראה איכותית, בסכום של 100,000 ש"ח, למורים מובילים מתחומי המתמטיקה והמדעים, המדגימים הוראה איכותית הלכה למעשה. זוכי פרס קרן טראמפ נבחרים על ידי וועדת הפרס המורכבת מורים מובילים מעולים אשר, לצד ההוראה בכיתה, ממלאים תפקידים שונים בהתפתחות המקצועית של מורים אחרים, ובהתאם לאמות המידה להוראה איכותית.

בשנת 2020 יוענק פרס טראמפ להוראה איכותית למורים בחטיבת הביניים מתחומי המתמטיקה והמדעים

אמות המידה לפרס

אמות המידה של פרס קרן טראמפ להוראה איכותית נכתבו בהתייעצות עם מורים מובילים ומומחים והן שופרו והובהרו לאורך השנים מתוך הניסיון המצטבר של הפרס. הן נשענות על חוכמת העשייה המשותפת של מורים בארץ ובעולם, ומבוססות על ידע אקדמי ומקצועי:

"הוראה איכותית היא דרגת מומחיות מתקדמת שמתרכזת בלמידת כל תלמיד בכיתה. היא משלבת ידע עמוק בתחום הדעת, גישה קלינית ומיומנות פדגוגית. ההוראה האיכותית מתרחשת בארבע זירות מפגש של המורים: עם התלמיד, בכיתה, בבית הספר ובקהילה המקצועית".

עם התלמיד:
המורים מכירים מקרוב את הידע, היכולות והצרכים של כל אחד מתלמידיהם, מאמינים ביכולתו להצטיין, מציבים עמו יעדי למידה אישיים גבוהים, מתאימים עבורו את שיטת ההוראה המתאימה לו, עוקבים מקרוב אחר התקדמותו, מעודדים אותו להתאמץ, להשקיע, להתמיד ולא לוותר, ומעניקים לו משוב בונה ומחזק בזמן אמת.

בכיתה:
המורים יוצרים בכיתתם אווירת למידה המאפשרת לכל תלמיד לשאול, להשיב, לנמק ולטעות. הם מאתגרים את תלמידיהם להתמודד עם בעיות מורכבות. הם משתמשים במגוון גישות ושיטות הוראה והערכה ומפעילים שיקול דעת באילו אסטרטגיות וטכניקות לבחור בהתאם להקשר, לנושא הלימוד, לכיתה, ולממצאי האבחון של כל תלמיד.

בבית הספר:
המורים נרתמים עם סגל בית הספר והנהלתו כדי לגבש תפיסת הוראה משותפת, לבנות תרבות של מצוינות ולעצב שגרות של ניטור התקדמות למידה. ביחד הם מקימים מערך תמיכה לתלמידים, מפעילים קהילת מורים הממוקדת בלמידת התלמידים, משתפים את ההורים, ויוצרים אקלים לימודי המשפיע על איכות ההוראה והלמידה.

בקהילה המקצועית:
המורים נוטלים חלק פעיל בהתפתחות המקצועית של עמיתיהם המורים. בקהילה המקצועית הם בונים ומשכללים את המקצוענות שלהם ביחד ומבפנים. שם הם מנתחים יחדיו את הזיקות בין למידת התלמידים להוראת המורים ומעניקים משוב הדדי, מתוך אחריות משותפת ללמידת כל תלמיד.

על-מנת להצליח בכל זירות המפגש הללו, המורים מביאים לידי ביטוי תכונות של מצוינות אישית. זו מתבטאת בידע בהיר ועקבי בתחום הדעת, בהכרות מעמיקה עם תכנית הלימודים ועם תיאוריות מעודכנות על למידה. ככאלו, הם סקרנים תמיד לשפר ולהשתפר, צמאים כל העת לדעת וללמוד, וחותרים להתפתחות מקצועית.

להרחבה על הוראה איכותית:
מהי הוראה איכותית?
סטנדרד להוראה איכותית באנגליה
אמות מידה להוראה איכותית בניו-זילנד
קריטריונים להוראה איכותית בארה"ב
סטנדרטים להוראה איכותית באוסטרליה