מה אנחנו עושים

'תכנית למצוינות בית-ספרית במתמטיקה בחמש חטיבות ביניים בקלאנסווה ובטירה, במטרה להכפיל את מספר התלמידים שילמדו מתמטיקה ברמת חמש יחידות בכיתה י

הערים טירה וקלאנסווה יחזקו את עבודת הרצף הלימודי ותהליכי ההתפתחות המקצועית של המורים כדי לשפר את המעבר של התלמידים מחטיבות הביניים לתיכון