מה אנחנו עושים

סמינר משותף לתכניות ההכשרה הקלינית של הקרן שמטרתו לפתח שפה ותפיסה פדגוגית בהירה ומוסכמת

שלושה ימי סמינר בתנאי פנימייה לפיתוח שבו יעשה מאמץ להגיע להסכמה על העקרונות הפדגוגיים בתוך התכניות ובין התכניות