קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח

קרן רמלה פועלת להפעלת פרויקטים קיימים ולקידום ויזום פרויקטים חדשים לרווחת כלל תושבי העיר רמלה בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, הקליטה והפיתוח.
העיר רמלה מונה כיום כמעל 70,000 תושבים ועברה תהליך גידול אוכלוסין מסיבי בעשור האחרון. במהלך שנים אלו קלטה העיר אלפי עולים ואוכלוסייתה גדלה בשיעור חסר תקדים.