מרכז חינוך ליאו בק

מרכז חינוך ליאו באק (בק) הוא בית ספר של האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת (יהדות רפורמית) בחיפה. נקרא על שמו של הרב ד"ר ליאו בק ומחנך לאור משנתו. מרכז החינוך ליאו-בק הוקם בחיפה בשנת 1938 על ידי הרב ד"ר מאיר אלק, כגן ילדים ברחוב הלל, עבור קבוצת ילדים מעולי מרכז אירופה אשר התגוררו בהדר העליון. אלק, שהיה תלמידו של ליאו בק, פעל ברוח משנתו הליברלית של רבו, ולצד ההשכלה הכללית שהנחיל לתלמידיו, ביקש לטפח בקרבם את הזיקה ליהדות, כשהיא מלווה בערכים של סובלנות, הבנה, וכבוד לעמדתו של הזולת