מעוז

ארגון מעוז מפתח מענה לאתגרים הבוערים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום החברתי-כלכלי, באמצעות בניית רשת של מנהיגים מקצועיים המונעים מתחושת שליחות ואחריות. מנהיגים אלו, המגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי והפרטי, ומייצגים קהילות שונות בחברה, פועלים יחד ומובילים יוזמות ושינויים חברתיים- כלכליים משמעותיים. רשת מנהיגים זו מובילה שינוי בתרבות המנהיגות בישראל כך שתהייה מבוססת על עשייה ממלכתית למען “הטוב המשותף”.