המכללה האקדמית תל חי

המכללה האקדמית תל-חי היא מכללה אקדמית, הממוקמת באצבע הגליל, צפונית לקריית שמונה, במקום שבו שכן בעבר היישוב תל חי.
המכללה האקדמית תל-חי הציבה בחזונה כיעד מרכזי את הפצת ההשכלה הגבוהה בקרב תושבי הגליל ובקרב הנוער בישראל בכלל ובגליל בפרט. המכללה חרתה על דגלה את קידום המדע, החברה ואיכות הסביבה בישראל. לפיכך, המכללה מכשירה את תלמידיה לפעילות יצירתית ויצרנית בתעשייה, בחקלאות, בחינוך ובכל התחומים המעסיקים את החברה בישראל.