המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) הוא מלכ"ר הפועל למען קידום מערכת החינוך בישראל ומתמקד בשילוב טכנולוגיה ופדגוגיה לצד פיתוח תכניות לימוד חדשניות. המרכז לטכנולוגיה חינוכית מקיים מערכת יחסים ארוכת שנים עם משרד החינוך ועם ארגונים פילנתרופיים ומאחוריו ארבעים שנות פעילות מבורכת.