המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך היא עמותה אשר נוסדה בשנת 1987 הפועלת בישראל ובמספר מדינות נוספות במטרה לטפח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב תלמידים. העמותה, המממנת את פעילותה בעיקר מתרומות, דוגלת במתן הזדמנות שווה לכל שכבות ומגזרי האוכלוסייה. לעמותה 4 מטרות עיקריות: טיפוח התלמיד כאדם חושב ויוצר, העצמת סגלי החינוך המקומיים, יצירת תרבות של מצוינות בית ספרית והגברת המודעות לנושא טיפוח המצוינות במערכת החינוך.