הכל חינוך

הכל חינוך הייתה תנועה ציבורית, בלתי מפלגתית, אשר ביקשה להוביל לקידום, שיפור והתחדשות מערכת החינוך בישראל, על ידי הצבת החינוך בראש סדר היום הלאומי וקידום וגיבוש מדיניות חינוך ותוכנית לאומית רחבה המעוגנת בהסכמה ציבורית, מגובה בחקיקה ובתקציב רב שנתי. התנועה הוקמה בשנת 2008 על ידי דב לאוטמן, ששימש עד למותו כיושב ראש התנועה.