החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד

החברה העירונית לתרבות ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (חל"צ) מהווה את הזרוע הביצועית של עיריית אשדוד לתחום החינוך הבלתי פורמאלי ומאגדת את כל פעילויות התרבות, הפנאי, האומנות והאירועים בעיר.