אורט ישראל

"אורט ישראל" (ORT – ראשי תיבות ברוסית של "האגודה למלאכה מקצועית") היא רשת החינוך הגדולה ביותר בישראל לטכנולוגיה ולמדע. הרשת מפעילה כ-210 מוסדות חינוך ובהם מכללות להנדסאים, בתי-ספר תיכוניים וחטיבות ביניים, ובית ספר יסודי אחד, ביותר מ-55 רשויות מקומיות ותלמידיה מגיעים מכל שכבות ומגזרי האוכלוסייה במדינת ישראל.