אבני ראשה

"אבני ראשה", המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, הוקם בנובמבר 2007 כיוזמה משותפת של משרד החינוך ויד הנדיב על יסוד ההכרה בתרומה המכרעת של מנהלי בתי הספר לאיכות העשייה החינוכית במוסדות שהם מופקדים על ניהולם. חזונו של המכון הוא קידום מערכת החינוך בישראל ושיפור הישגיה על ידי מנהלי בתי ספר כקהילה מקצועית מובילה.

כדי לממש חזון זה, מכון "אבני ראשה" פועל ליצירת עתודה ניהולית מקצועית, פיתוח והפעלת תוכניות הכשרה למנהלים, וקידום תהליכי התפתחות ולמידה למנהלים מכהנים. כל זאת, תוך פיתוח ידע עיוני ומעשי עדכני ותוך התייעצות עם גופים ומומחים בעלי שם העוסקים בתחום המנהיגות הבית ספרית. פעולות המכון נעשות בשיתוף פעולה פורה עם מנהלי בתי ספר, ובהכוונת הועד המנהל של המכון בראשו עומד שר החינוך.