עבודות חקר בפיזיקה לתלמידי בית ספר תיכון בירוחם וסביבתה

ליווי פדגוגי של 40 עבודות חקר בפיזיקה של תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בירוחם