סדנאות ודוח בנושא השלכות מבחן פיז"ה

סדרת סדנאות ודוח בנושא ההשלכות של המסגרת המושגית של מבחן פיז"ה במתמטיקה על תכנית הלימודים של חטיבות הביניים בישראל