התיכון הוירטואלי ללימודי פיזיקה ומתמטיקה

התיכון הווירטואלי יזמן הזדמנות ללמידה לתלמידים בבתי ספר שאין בהם כיום אפשרות ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד