כנס הוראה קלינית

כינוס צוות של 15 מורים מצויינים אשר השתתפו בתכנית הקרן להוראה קלינית מיישמים בכיתות