סיור לימודי למערכת חינוך איכותית

סיור לימודי עבור מורים ישראלים מצטיינים למערכת חינוך איכותית