חסות לדיון ציבורי בסיפורי הצלחה בישראל

הענקת חסות לדיון ציבורי בסיפורי הצלחה בישראל במסגרת כנס שמארגנת חברת החדשות של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו