הגיע זמן חינוך 2016

הקהילה המקוונת "הגיע זמן חינוך" תפנה לקהל יעד רחב יותר במטרה לקדם שיח על חשיבותה של הוראה איכותית והטמעתה