תכנון פיילוט לשילוב תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים

תכנון מיזם שיגייס, יכשיר וישלב מתנדבים לשרת כתומכי הוראה בכיתות מתמטיקה ומדעים בבתי ספר תיכוניים