הוצאה לאור של ספרים ומאמרים בנושא הוראה איכותית

מכון ברנקו וייס יתרגם לעברית שני ספרים וחמישה-עשר מאמרים נוספים המיועדים למורים ועוסקים בהוראה איכותית