תכנית להגדלת שיעור בוגרי מתמטיקה ופיזיקה ברמת חמש יחידות בסכנין

תכנית עירונית בסכנין להגדלת מספר הניגשים לבגרות בפיזיקה ובמתמטיקה ברמת חמש יחידות ב-50% ל-60 תלמידים בשנה.