שילוב מתמחים במשרד החינוך

תכנית מכון מילקן תכשיר ותלווה שני עמיתים שישמשו מתמחים במשרד החינוך ויעסקו במדיניות מורים ודרכים לחיזוק איכות ההוראה