מוכנות מערכת ההשכלה הגבוהה לקליטת מספר רב של סטודנטים

מחקר שיבחן את מוכנות מערכת ההשכלה הגבוהה לקלוט מספר רב יותר של סטודנטים בעקבות הכפלת מספרם של בוגרי בתי- הספר התיכוניים המסיימים בהצלחה לימודי חמש יחידות במתמטיקה