מחקר על תרומת כישורי חשיבה מתמטית ברמה גבוהה להצלחה בבחינת הבגרות

מחקר על התרומה האפשרית של כישורי חשיבה מתמטית ברמה גבוה להצלחה בבחינת הבגרות של חמש יחידות.