מודל אזורי של התפתחות מקצועית למורי מתמטיקה בצפון הארץ, כדי להגדיל את מספר התלמידים במסלול חמש יחידות לימוד

יצירת קהילה מקצועית לומדת של מורים, אשר תסתייע בחוקרים ובתעשיינים כדי לשלב מיומנויות של מחקר ולמידה פעילה ומעמיקה בקרב תלמידיהם