מינוי מומחים בעלי ניסיון ליועצים

קרן טראמפ תמנה ארבעה מומחים בעלי ניסיון עבודה ברשויות מקומיות שיפעלו כיועצים חיצוניים