מחקר אודות הוראה איכותית

מחקר איכותני המציג ומנתח את חוות דעתם המקצועית אודות הוראה איכותית של מורי רב-אמן (Master Teachers) למתמטיקה ולמדעים בישראל