יועצים מקצועיים עבור התכניות העירוניות המקדמות מצוינות בחינוך

צוות של יועצים יעבוד עם 16 רשויות מקומיות במטרה לקדם מצוינות במתמטיקה ובמדעים